Pastatų demontavimas

Pastatų demontavimas – tai kompleksinis sprendimas, apimantis pastatų griovimo ir pastatų išmontavimo darbus. Nors pastatų demontavimas, tai ne pastatų statyba, vis dėlto tokie darbai yra taip pat sudėtingi, reikalaujantys specialių žinių ir tam skirtos technikos. Pastatų demontavimas vyksta senus, bešeimininkius ar avarinės būklės statinius pjaustant deimantiniais lynais bei pjūklais, gręžiant deimantiniais grąžtais ir taip žingsnis po žingsnio ardant konstrukcijas.
Pastatų demontavimas, arba kitaip tariant pastatų griovimas, yra daug sudėtingesnis procesas nei pati pastatų statyba. Pastatų griovimas reikalauja didelių investicijų šiuolaikinei griovimo technikai, specialių apmokymų tai atliekantiems darbuotojams bei aukštos kvalifikacijos persirengimo atliekamiems darbams. Pastatų griovimas – tai įvairios paskirties pastatų išardymo darbai. Pirmiausia tokius darbus atliekančios įmonės kvalifikuoti specialistai įvertina pastato būklę ir parengia griovimo darbų technologinį projektą. Parengus tokį projektą, pastatų griovimas dar neprasideda. Norint pradėti griovimo darbus numatytame objekte, būtina gauti statybos leidimą, kuris suteikia teisę statinį griauti ir demontuoti. Kai gaunamas leidimas, pradedama ruošti vieta, reikalinga numatytiems darbams atlikti. Pastatų griovimas – sudėtingas procesas, todėl tokių darbų atlikimo vieta turi būti saugi tai atliekantiems darbuotojams. Griovimo ir demontavimo vieta turi atitikti visus darbų saugos reikalavimus, teritorija turi būti aptverta, kad į ją nepatektų ir griovimo metu nenukentėtų pašaliniai asmenys, turi būti nustatomos pavojingos vietos, apribojamas patekimas į pavojingas zonas. Remiantis iš anksto parengtu technologiniu projektu, į darbą paleidžiama sunkioji technika, tada ir prasideda pastatų griovimas. Į griovimo aikštelę atvyksta ekskavatorius ilgąja strėle su hidraulinėmis žirklėmis ir trupintuvais bei ekskavatorius su hidrauliniu plaktu. Specialioji technika labai greitai ir efektingai sukarpo pačias storiausiais gelžbetonines perdangas, įvairiausių dydžių kolonas, per trumpą laiką išgriauna sienas. Su šiuolaikine specialiąją griovimo technika galima išgriauti net ir labai didelius pramoninius pastatus, technika yra pritaikyta dirbti įvairiomis, net labai sudėtingomis demontavimo sąlygomis, pavyzdžiui ankštose vietose cechų viduje ar šalia kitų pastatų.  Demontavus statinį, pastatų griovimas tuo nesibaigia. Po griovimo lieka statybinis laužas, daug statybinių atliekų. Griovimo aikštelėje likęs statybinis laužas – betono duženos, kai kurios kitos atliekos išvežamos perdirbimui į skaldą. Perdirbimui netinkamos statybinės atliekos išvežamos utilizacijai.  Po visų atliktų demontavimo, griovimo, smulkinimo ir utilizavimo darbų išvaloma ir sutvarkoma buvusio statinio teritorija.
Šalia sąvokų pastatų demontavimas ir griovimas yra sąvoka pastatų išmontavimas. Pastatų išmontavimas gali būti tas pats, kaip ir pastatų griovimas, tik darbų eigoje ardymas gali vykti kiek kitaip. Jei pastatų griovimas vyksta nuosekliai, nesiekiant išsaugoti tam tikrų pastato elementų ar atskirų detalių ir konstrukcijų, tai pastatų išmontavimas gali būti tas pats ardymas, siekiant išsaugoti tam tikras detales ar net visą statinį kuo mažiau pažeidžiant. Tam tikrais atvejais, ypač tada, kai statinys yra laikinas, jis gali būti išmontuojamas ištisomis konstrukcijomis. Tokio išmontavimo metu stengiamasi nepažeisti jokių statinio elementų, tuo pačiu metu išsaugant ir visą statinio apdailą. Net jei statinys ir nėra laikinas, yra pastatytas ant pamato, jo išmontavimo darbai taip pat gali būti atliekami. Išmontuojami gali būti pastatyti ir nebaigti statyti statiniai, išskyrus kultūros paveldo statinius, kai to pageidauja pats savininkas, numatyta teritorijų planavimo dokumentuose, kai baigėsi laikino statinio naudojimo terminas, statinys arba jo dalis yra fiziškai susidėvėję ir kelia grėsmę žmonėms ir aplinkai arba kai statinys yra pastatytas arba statomas savavališkai (teismo sprendimu per nustatytą laiką).


Kontaktai

TEL. +37063877669
info@jusustatyba.lt
Klaipėda